Қумқўрғон тумани ҳокимлиги
ҚУМҚЎРҒОН ТУМАНИДА ФАОЛИЯТ ЮРИТАЁТГАН БАРЧА КОРХОНА ВА ТАШКИЛОТЛАР РАҲБАРЛАРИ ДИҚҚАТИГА!

2022- йил якуни учун тақдим этиладиган 1-Notijorat shakli (yillik) нотижорат ташкилотнинг фаолияти тўғрисида ҳисоботини нотижорат ташкилотлар (жамоат бирлашмалари, ижтимоий фондлар, нодавлат муассасалар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва хусусий уй-жой мулкдорларининг ширкатлари (ХУЖМШ), Халқ таълими вазирлигининг умумтаълим муассасаларидан ташқари);  Туман ҳалқ таълими бўлими Халқ таълими вазирлигининг умумтаълим муассасалари йиғма ҳисоботини 2023- йилнинг 15- февралидан кечиктирмай;

10
0
АҲОЛИНИ РЎЙХАТГА ЎТКАЗИЛГАНДА ЭРИШИЛАДИГАН НАТИЖАЛАР

Аҳолини рўйхатга олиш орқали фақат аҳоли ҳақидаги маълумотларни эмас, балки мамлакатнинг ижтимоийиқтисодий ривожланиши таркиблари ҳақида маълумотларни олишга муваффақ бўлинади. Аҳолинирўйхатгаолишсаволномасидафақатдемографикмаълумотларнийиғишбиланчегараланибқолмайди. Аҳолинирўйхатданўтказишсаволномасиаҳолисони, ёши, жинси, миллийтаркиби, маълумотдаражаси, никоҳҳолати, бандлигикабибирқаторкўрсаткичларданташқарияшашшароити, даромадларманбаивабошқатавсифлариҳақидамаълумотолишнингягонаманбаиҳамдир. МустақилликйилларидаЎзбекистонРеспубликасидаАҳолинирўйхатгаолишумуманўтказилмаганбўлиб, мазкуртадбир илк маротабаўтказилаётганлигиниинобатгаолиб, тадбиргапухтатаёргарликкўришваунисифатлиўтказишбелгиланган. СўнггимартаЎзбекистонРеспубликасиҳудудидаАҳолинирўйхатгаолишнингмуваффақятличиқишиаҳолинирўйхатгаолишдавриданушбусаволномадагисаволларнимазмунмоҳиятинитўғритушунганликдаражасигабоғлиқ. ҲозирдаРеспубликамизбўйлаб тушунтириш ишлари маҳаллий матбуот, радио ва телевидение орқали, мактаблар, ташкилотларда суҳбат уюштириш ёки кўргазмали ташвиқот ишлари орқали амалга оширилмоқда.

Аҳолини рўйхатга олиш тадбирини белгиланган муддатда, аниқ режа-жадвал асосида ўтказсакгина кўзланган мақсадга эришишимиз мумкин. Яʼний;

 • Маʼмурий-ҳудудий бирликлар кесимида вилоят, туман, шаҳар, шаҳарча ва қишлоқлардаги аниқ аҳоли сонини;
 • Мамлакатимизнинг иқтисодий-ижтимоий ривожлантиришда соҳалар бўйича манзилли дастурларни тайёрланиши;
 • Жон бошига ялпи ҳудудий ва ялпи ички маҳсулот ҳамда бошқа ижтимоий-иқтисодий кўсаткичларни шакиллантириш учун;
 • Илмий изланишларда фойдаланиш;
 • Миллий барқарор ривожланиш мақсадлари бўйича индикаторларнинг шакилланиши;
 • Халқаро рейтингларда Ўзбекистоннинг ўрнини ошириш;
 • Демографик ҳолатлар, аҳолини ёши, жинси, миллати, кам сонли миллатлар, маʼлумот даражаси, никоҳ ҳолати, бандлиги ва бошқа тавсифларни аниқлаш;
 • Аҳоли демографиясининг аниқ ҳисоби ва келажак прогнозини ишлаб чиқиш;
 • Бюджет даромади ва харажатларининг аниқ шакиллантирилишига эришиш;
 • Маʼмурий ҳудудий бирликлар бўйича мавжуд уй-жой фонди ва унинг тавсифларини аниқлаш;
 • Инвестицион жозибадорликни ошириш;
 • Узоқ, бориши қийин бўлган ва чегарадош ҳамда чегарадан ташқари ҳудудлар ижтимоий-иқтисодий ҳолатини маʼлумотларини аниқ ҳисобини шакилланишига эришган бўламиз.

 

45
0
Қўмқўрғон туманида гидотехник иншоотлар учун жиҳозлар ишлаб чиқарувчи металл заводи фаолият юритмоқда

Қумқўрғон туманида қудуқ қопқоқлари, сув миноралари ҳамда бошқа турли хил металл жиҳозлар ишлаб чиқарувчи “Механика” ХК заводи фаолият юритмоқда. Ушбу заводда асосан гидротехник иншоотлар учун жиҳозлар ишлаб чиқарилади ва вилоятимиз ҳудудларига қолаверса, бошқа вилоятларга ҳам жиҳозлар етказиб берилади.

65
0

Қумқўрғон туманида ҳам субсидия асосида “Ҳунармандчилик” маркази ташкил этилади

Қумқўрғон туманида “Бегойим нафосат гуллари” хусусий корхонасига 10 млрд сўм субсидия маблағлари ажратиш ҳисобига 1 000 нафар ишсиз хотин-қизлар бандлигини таъминлаш лойиҳасини амалга ошириш кўзда тутилган.

26
0

Қумқўрғон туманида 50 та хонадонли, кўп қаватли ижтимоий турар-жой биноси қурилиши бошланди

Қумқўрғон тумани “Нефтчилар” маҳалласи ҳудудида эҳтиёжманд аёлларни арзон уй-жойлар билан таъминлаш мақсадида 50 та хонадонли, кўп қаватли ижтимоий турар жой биноси қурилиши бошланиши муносабати билан тадбир бўлиб ўтди.

27
0
Рўйхатдан ўтиш
5 та фойдаланувчи ҳозир сайтда
Сайт ҳақида фирингиз?

Ўзбекистон Республикаси герби    Ўзбекистон Республикаси байроғи   Ўзбекистон Республикаси мадҳияси